wjc sebelum dijual

April 30, 2014

kenangan menggunakan sebuah kereta proton perdana v6 buatan Malaysia selama 3 tahun

Advertisements

ranggi atau tidak

April 30, 2014

ranggi atau tidak

power motor itu

adakah galaxy tab terbaik?

December 2, 2011

Owh pada mulanya memang aku rasakan galaxy tab neh terbaik dan pada akhirnya aku pun rasakan sukar menggunakan galaxy tab neh tapi amatlah perlu gunakan galaxy tab ini. kenapa galaxy tab ini selalu memenatkan aku. adakah aku yamg tidak reti menggunakan fuction galaxy tab ini. harap tidak. harap akuyang tersalah anggap.

ombak kasih

December 2, 2011

Cerita neh terbaik di pasaran ahh. Baik korang gi tenguk. Aku tenguk malam first citer neh keluar. Aku tenguk kat alamanda. Ya Allah ramainya manusia yang tenguk cerita neh. Berduyun duyun keluar dari wayang menyaksikan cerita neh. Ada 4 pawagam yang pasang cerita neh. Terbaik aku rasakanya.

http://mohdnorizwansulaiman.blogspot.com/2009/07/pengurusan-dan-pengajaran.html

July 22, 2009

mohd nor izwan bin sulaiman

Followers

Blog Archive
▼ 2009 (108)
▼ July (27)
pengurusan dan pengajaran
Boyzone Miscellaneous Every Day I Love You I don’t…
cikgu umi pengurusan bilik darjah pbd
Main idea Supporting idea ENGLISH FOR UNDERGRADUAT…
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI MASALAH 2.1 ASPEK …
dia
ccb 8855
sekolah rendah cardinal ghan
bola tampar mohd abbas mohd amin
bola tampar
bola tampar
objektif pelajaran
assure
bahasa isyarat
cerita kentut dari khalit
media pengajaran mohd nor izwan sulaiman.. ipgm k….
media pengajaran
media pengajaran
media pengajaran
media pengajaran
media pengajaran with malaysia
teknologi dalam pendidikan
media pengajaran
Benda Cagar Budaya sebagai Media Pendidikan Budaya…
media pengajaran dalam pembangunan
media pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi
media pengajaran
► June (26)
bro joe
unutk membeli benih pokok sila hubungi saya di 013…
jika anda memerlukan benih pokok-pokok buah-buahan…
school of thoughts
FIRST language acquisition and language learning
esok 1.07.2009
principles of english language learning
The ASSURE Model
Berikut merupakan senarai buku yang telah kami has…
http://www.jz-media.com/ppm1.htm…
model addie assure
model addie assure
addie assure
penggunaan teknologi dalam pendidikan
model assure
PRINSIP TEKNOLOGI PENGAJARAN TUTORIAL 1 – UNIT 1:…
model assure
The ADDIE Instructional Design Model
addie models
ADDIE Model
kehadiran 51 orang
check in kat kilat in pon boleh
silivers pengakap untuk dibuat pada semester 4
► May (38)
► February (14)
► January (3)
► 2008 (113)
► November (12)
► October (92)
► September (9)
About Me

aKi ToM
i like to try my best in making my own web site…
View my complete profile
Tuesday, July 21, 2009
pengurusan dan pengajaran

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Perancangan dan Persediaan Mengajar
1 Pengertian konsep pengajaran
Pengajaran ialah cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan bahan yang hendak diajar. Hasil daripada pengajaran berlakulah peubahan yang relatif kekal dalam tingkah laku atau pengetahuan hasil daripada pengalaman. Perubahan merupakan suatu penambahan yang baru, pengukuhan dan pengubahansuaian yang berlaku terhadap anak dididik.
2 Keperluan perancangan pengajaran dan pembelajaran
Perancangan perlu dilakukan untuk
• memenuhi masa yang diperuntukan
• menepati kehendak objektif/matlamat
• berkesan sepanjang waktu pengajaran
• menarik perhatian dan tidak membosankan
3 Objektif pengajaran
Objektif boleh dalam bentuk
• Objektif implisit
o melibatkan perubahan tingkah laku yang ketara seperti :
 memahami
 atau mengetahui
 atau menghargai
sesuatu yang telah diajar
• Objektif eksplisit
o melibatkan perubahan tingkah laku yang boleh dilihat seperti :
 menyenaraikan
 atau menjelaskan
 atau memberikan contoh
 atau menunjukkan cara yang betul
terhadap apa yang telah diajarkan
4 Buku rekod mengajar
Buku himpunan pelan tindakan guru sebelum mengajar. Berdasarkan SPI Bil 3/1999. Buku rekod mengajar wajib mengandungi dua perkara penting :
• Rancangan Pelajaran Tahunan
o Rancangan berdasarkan taqwim minggu persekolahan. Mengandungi isi ringkas rancangan penjararan berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaan.
o Butiran yang perlu ada ialah :
 Mata pelajaran
 Tingkatan
 Minggu
 Tajuk/isi
 Objektif
 Kemahiran
 Nilai dan
 bahan bantuan mengajar
• Rancangan Pelajaran Harian
o Rancangan berdasarkan rancangan Tahunan
o Butiran yang perlu ada ialah :
 Hari dan tarikh
 Mata pelajaran dan tingkatan
 Masa
 Tajuk dan Objektif/kemahiran yang ingin dicapai
 Aktiviti yang dijalankan dan Impak/Refleksi
Buku rekod pengajaran menjadi rujukan dan dokumen penting bagi pihak
• sekolah
• PPD
• JPN
• dan jemaah nazir sekolah
Ia adalah milik sekolah dan mesti dikembalikan dan disimpan oleh pihak sekolah sebelum cuti sekolah akhir tahun bermula. Ia juga digunakan sebagai sasaran kerja tahunan untuk menilai prestasi kerja tahunan guru.
Rekod P&P boleh juga disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuaii dengan teknologi semasa. Rekod P&P dan bahan-bahan lain berkaitan dengan penyediaan rancangan pelajaran tahunan perlu dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa.

Rekod P&P boleh disimpan dalam bentuk data komputer
Kegagalan menyediakan BRP merupakan satu kesalahan dan jika disabitkan kesalahan, sesorang itu boleh didenda tidak kurang daripada RM500 – berdasarkan Peraturan 11(b), Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum kebangsaan)1997 (P.U.A.531)

DENDA RM500
Jadual Waktu
Berdasarkan Akta Pendidikan 1996, Jadual waktu mestilah ada
• Senarai mata pelajaran yang diajar kepada murid
• Setiap hari persekolahan
• Nama guru yang mengajar mata pelajaran dan bilangan waktu mengajar
• Diluluskan oleh Menteri Pelajaran dan Ketua Jabatan
Sukatan Pelajaran
Dokumen yang mengandungi perkara-perkara yang wajib diajar kepada pelajar sebanjang tahun persekolahan. Sukatan pelajaran disediakan oleh bahagian PPK , Kementerian Pelajaran Malaysia. Ia perlu dikemukakan serta merta apabila diminta oleh orang-orang yang diberi kuasa seperti Ketua Pendaftar, Jemaah Nazir dan Pengetua. Jika gagal dan disabit kesalahan boleh didenda.

Aspek-aspek penting dalam perancangan P&P
Sebelum merancang dan melaksanakan P&P seseorang guru perlulah
1. Mengkaji dan mentafsir sukatan pelajaran secara mendalam
2. Memilih kemahiran-kemahiran dan dan isi pelajaran yang sesuai
3. Merancang pengajarannya
o Set iduksi
o Perkembangan P&P
o Penutup
4. Menentukan strategi P&P
5. Menyediakan bahan bantu pengajaran
6. Menyediakan penilaian

Komponen P&P
Elemen-elemen yang perlu diambil kira dalam merekabentuk pengajaran ialah
• Objektif pengajaran
• Strategi pengajaran yang sesuai
• Bahan bantu pengajaran
• Maklum balas pelajar
• Penilaian
Fasa P&P
Fasa P&P terbahagi kepada empat peringkat
I. Pra perancangan
o Guru mempunyai gambaan mental mengenai
 keseluruhan pengajaran
 pelajar – potensi, pengetahuan sedia ada dan lain-lain
 isikandungan pelajaran
 strategi
 bahan yang diperlukan dan boleh digunakan
II. Perancangan aktif
o Guru perlulah
 menulis rancangan mengajar
 menyediakan nota,
 membina transperansi/power point/model
 memastikan peralatannya masih berfungsi baik dan sesuai digunakan
 menyediakan senarai semak
III. Perancangan semasa
o Guru perlu
 mendapat maklum balas tentang kefahaman pelajar
 mengubahsuai mengikut keperluan dan keadaan semasa
 mengaitkan dan mengulangi pelajaran yang lepas
IV. Pasca perancangan
o Guru perlu
 menyedari kelemahan pengajaran
 mengesan kekuatan pengajarannya
 membuat catatan tentang perubahan yang diperlukan
Sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran
Sumber ialah bahan yang digunakan semasa proses P&P seperti
• buku teks
• buku rujukan
• buku latihan
• lampiran nota
• Alat audio visual
o LCD
o komputer
o peta
o gambarajah dan
o TV

Bahan/Alat bantu mengajar menghidupkan suasana pembelajaran
Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran

Proses P&P
1 Perlaksanaan P&P
I. Set Induksi
o Langkah permulaan dalam proses P&P
o Tujuan – untuk menghasilkan aliran pemikiran dan meransang minat pelajar agar dapat memberi perhatian kepada pengajaran yang akan berlaku
o Masa – 5 minit / 10% daripada masa pengajaran
o Teknik – soalan, kejutan, kaitan dengan pelajaran lalu, isu semasa yang berkaitan, gambar atau bunyi
II. Perkembangan P&P
o Bahagian kedua
o Penyampaian isi pelajaran
1. Teknik penyampaian guru
 disampaikan berperingkat – dari mudah kepada yang sukar, dari yang konkrit kepada yang abstrak
 suara yang jelas dan terang
 menggunakan pelbagai kaedah dengan mengambil kira pengalaman dan potensi murid
 berfokus kepada apa yang diajar
 mengamalkan penekanan-penekanan dalam konsep KMSM/KBSR
 Membuat penilian berterusan
2. Teknik Menyoal
 Soalan yang dikemukakan
3. Penggabungjalinan
4. Penyerapan
5. Pengukuhan
 memberikan latih tubi
 memberikan tugasan / kerja rumah
 mengaplikasikan ilmu, nilai dan kemahiran dalam aktiviti pembelajaran
6. Pengayaan
 membimbing murid mencari maklumat tambahan
 menyediakan bahan maklumat tambahan
 menggalakkan murid belajar daripada maklum balas
 membimbing murid membuat jangkaan masa depan
7. Pemulihan
 membimbing murid secara individu
 menggunakan pelbagai bahan
 memberi latihan ulangan
 menggunakan pelbagai teknik pengajaran
8. Penilaian
 pemerhatian
 soal jawab
 perbincangan
 kerja bertulis
 kerja rumah
9. Hasil pembelajaran murid
 memastikan murid dalam keadaan bersedia mengikuti pelajaran
 melaksanakan pembelajaran arah kendiri (self-directed)
 mengaplikasikan kemahiran mengambil nota
 mempersembahkan hasil aktiviti pembelajaran
 mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber
 mengemukakan pendapat semasa perbincangan
 berdisplin
III. Penutup
o Bahagian terakhir
o Aktiviti yang dijalankan seperti :
 susulan
i. folio
ii. pengayaan
iii. membuat projek
 penilaian objektif pengajaran
. pemerhatian
i. teknik menyoal
ii. memeriksa kerja pelajar
 membuat kesimpulan
 rumusan
. menegaskan isi-isi penting
i. memberi cadangan dan panduan untuk murid meningkatkan kefahaman
ii. mencadangkan bahan-bahan yang boleh dirujuk untuk meluaskan ilmu
iii. mengaitkan pelajaran dengan keperluan hidup seharian
iv. mengaitkan pelajaran dengan keperluan peperiksaan
 pengubahsuaian pelajaran

Guru yang berkesan …tidak membosankan

Pengurusan Kelas
1 Tanggungjawab guru menguruskan kelas
Guru (guru kelas) juga bertanggungjawab memastikan pengurusan kelasnya teratur dan baik. Guru bertanggungjawab :
I. menguruskan rutin kelas
o menyedia, mentafsir dan menyimpan rekod pelajar
 Rekod/buku daftar
 Jadual kedatangan kelas
 Rekod/buku/slip kemajuan pelajar
 Kad 001 dan 002
 Rekod kutipan yuran
o menyedia dan melaksanakan rutin kelas
 menanda kedatangan
 memastikan keceriaan kelas
 mengutip yuran
 memastikan maklumat dalam kelas dikemaskini
o menjalankan tugas-tugas lain
 mengurus pinjaman buku teks
 biasiswa
II. mengurus dan memastikan pelajar-pelajar menjalankan tugas harian
III. mengurus dan memastikan pelajar memahami dan mematuhi peraturan kelas
IV. mengurus keadaan fizikal kelas supaya sesuai untuk proses P&P
o Carta organisasi kelas
o Pelan kedudukan pelajar
o Papan kenyataan
o Senarai tugas

Iklim Bilik Darjah
1 Proses P&P yang berlaku di dalam bilik darjah amat bergantung kepada iklim bilik darjah iaitu
• interaksi dan aktiviti antara guru dan pelajarnya.
• suasana yang tenteram
• suhu dan peredaran udara
Sebuah bilik darjah yang baik mengandungi lima ciri iaitu :
2 I. Hubungan yang baik dan saling hormat menghormati guru dan pelajar
II. Kesanggupan pelajar menerima aspirasi dan peraturan bilik yang ditetapkan oleh pihak sekolah
III. Memiliki semangat kekitaan (espirit de corp) . Guru dan pelajar bagaikan sebuah keluarga yang besar, harmonis dan mesra
IV. Wujud minat untuk melibatkan diri dalam aktiviti kelas dan sukarela dengan sopan
V. Adanya keterbukaan , demokratik, kemesraan dan kebebasan yang menggalakkan interaksi antara pelajar dan guru mereka.

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
A. Pembelajaran secara kontekstual
1 Maksud
Kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan pelajaran dengan pengalaman hidup harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Ia menyediakan pembelajaran secara konkrit (nyata) yang melibatkan aktiviti ‘hands-on’ dan ‘minds-on’
2 Teori pembelajaran secara kontekstual
• Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka
• Pembelajaran akan lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermaksan kepada murid
• Penekanan perlu diberikan kepada kepelbagian persekitaran pembelajaran seperti bilik darjah, makmal, tempat kerja dan kehidupan harian untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan.

B. Pembelajaran Masteri
1 Maksud
Pendekatan pembelajaran yang memfokuskan kejayaan pelajar menguasai sesuatu perkara yang diajar. Semua pelajar perlu dipastikan menguasai hasil pembelajaran dalam satu unit sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya.
2 Pembelajaran Masteri memerlukan
• masa yang mencukupi
• proses P&P yang berkualiti
• guru menyedari bahawa :
o pelajar mempunyai kebolehan dan keperluan yang berbeza
o pelajar perlukan pendekatan yang sesuai
o pelajar perlu pengetahuan , kemahiran dan sikap yang di ajarkan

Pelajar perlu berpengetahuan, memiliki kemahiran asas
sebelum beralih kepada kemahiran berikutnya.
3 Prinsip asas Pembelajaran Masteri
• Pelajar normal boleh menguasi apa yang diajar oleh guru
• Proses P&P akan menjadi lebih berkesan jika pelajar dipecahkan kepada kumpulan yang kecil
• Pelajar memerlukan masa yang menguasai pengetuahuan dan kemahiran
• Arahan P&P bagi setiap kumpulan dan proses mestilah jelas
4 Ciri-ciri Pembelajaran masteri
• Hasil pembelajaran mestilah ditentukan
• Hasil pembelajaran mestilah berurutan mengikut hiraki atau dari unit ke unit
• Aktiviti P&P mestilah menarik, menyeronokkan dan berkesan

C. Pembelajaran Kolaboratif
1 Maksud

D. Pembelajaran Koperatif.
1 Maksud
Pelajar-pelajar bekerjasama, berinteraksi dan saling membantu dalam aktiviti pembelajaran
2 Kriteria
• Semangat saling perlu-memerlukan yang positif
• Akauntabiliti individu
• Penglibatan yang sama
• Penglibatan yang serentak
• Penglibatan yang bersemuka

E. Pembelajaran konstruktivisme
1 Maksud

F. Pembelajaran Melalui Pengalaman
1 Maksud

G. Pembelajaran Melalui Rakan Sebaya
1 Maksud

Kaedah Pengajaran
A. Simulasi
1 Maksud
Situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar
2 Jenis simulasi
• Sosiodrama
menggunakan skrip dan mengandungi konflik
• Main peranan
Lakonan spontan tiada skrip diperlukan, tidak menggunakan skrip. Mengandungi keterangan ringkas dan pelajar memikirkan sendiri penyelesaian
3 Persediaan
i. Guru merancang
ii. Guru menjelaskan secara ringkas mengenai situasi , masalah , peranan dan tempoh lakonan
iii. Pilih pelajar yang sesuai untuk melakonkan watak – suara yang jelas
iv. Guru menyediakan skrip lakonan
v. Guru membimbing pelajar membuat keputusan
4 Kelebihan
• Pelajar berpeluang memikirkan jalan penyelesaian masalah dengan cepat
• Kemahiran pertuturan pelajara dapat ditingkatkan
• Pelajar dapat belajar dalam situasi yang menyeronokkan dan menarik
• Pelajar dapat menghayati nilai-nilai yang baik dalam lakonan
• Pelajar dapat menonjol bakat lakonan mereka

B. Tunjuk Cara (Demostrasi)
1 Maksud
Situasi pembelararan dengan guru menunjukkan cara melakukan sesuatu aktiviti atau memilih pelajar yang berpengalaman untuk melakukan aktiviti yang dikehendaki
2 Langkah-langkah tunjuk cara
• Perancangan
• Perlaksanaan tunjuk cara
• Latihan
• Rumusan
3 Perlaksanaan tunjuk cara
• menyediakan peralatan yang diperlukan
• memandang ke arah pelajar semasa tunjuk cara
• menggunakan teknik untuk menarik perhatian pelajar
o tenik menyoal
i. Soalan mestilah jelas dan mudah difahami
ii. Menyusun aras soalan daripada yang mudah kepada sukar
iii. Soalan dikemukakan dahulu sebelum memanggil nama murid
iv. Berusaha mencungkil jawapan daripada pelajar
v. Memberi masa secukupnya sebelum menjawab
vi. Memeri peluang kepada lebih daripada seorang pelajar untuk menjawab
membuat penegasan kepada bahagian yang penting dalam tunjuk cara

C. Syarahan

D. Permainan

E. Hafazan

F. Akhbar Dalam Darjah

G. Melawat Sambil Belajar
1 Maksud
Membawa sekumpulan pelajar ke tempat sebenar . Ia adalah aktiviti sokongan pembelajaran
2 Tempat lawatan
• Muzium
• tempat bersejarah
• tempat pengeluaran – kilang dan ladang, pusat kreatif
3. Tujuan lawatan
• membolehkan pelajar mendapat pengalaman sebenar dalam lawatan
• Membolehkan pelajar membandingkan situasi sebenar dengan perkara yang dipelajari di dalam kelas
• Mempelbagaikan aktiviti agar pelajar tidak mudah bosan
• Mengeratkan hubungan pelajar dengan masyarakat
4. Persediaan
• Memilih tempat lawatan yang berkaitan dengan topik pelajaran
• Memohon kebenaran sekolah dan pejabat pendidikan daerah
• Menghubungi dan mendapat kebenaran lawatan daripada pihak yang ingin dilawati
• Menguruskan pengangkutan dan penginapan pelajar untuk lawatan
• Memberi taklimat kepada pelajar mengenai
o tujuan lawatan
o keselamatan diri
o dislplin
o makan dan minum
o peralatan
• Menyediakan peralatan yang diperlukan
• Membahagikan pelajar kepada kumpulan kecil mengikut topik
• Memastikan pelajar terlibat aktif dalam aktiviti kajian
• Memberi bimbingan kepada pelajar yang kurang faham
• Mengadakan sesi perbincangan mengenai aktiviti yang dilakukan semasa lawatan
• Aktiviti susulan seperti membuat model dan melukis rencana atau poster
5. Garis panduan lawatan
Pekeliling SPI Bil 5/2002 (Lawatan pada hari Persekolahan) menggariskan
• Ia tidak melebihi dua kali dalam setahun
• Setiap kali lawatan, ia tidak boleh melebihi empat hari berturut-turut termasuk hari perjalanan
• Bagi sekolah yang kurang pelajar digalakkan bergabung dengan sekolah lain
• Aktiviti pelajar sebelum dan, semasa dan selepas lawatan mesti dirancang terlebih dahulu.
• Laporan lawatan yang dibuat pelajar perlu dikaitkan denngan pembelajaran di dalam kelas

E. Pembelajaran Akses kendiri
1 Maksud
Suatu pendekatan pemelajaran yang memberi ruang dan peluang pelajar belajar secara kendiri. Pelajar menggunakan dan mengendalikan sendiri bahan-bahan pembelajaran
2 Keperluan
• Hanya pelajar sendiri dapat melakukan pembelajaran secara optimum
• Terdapat ruang tiada guru yang dapat melakukannya untuk pelajar
• Setiap pelajar mempunyai minat, keperluan, sikap dan tahap kecerdasan dan kebolehan yang berbeza
• Pelajar lebih tepat menentukan sendiri strategi pembelajaran terbaik untuknya
3 Ciri-ciri
• Guru adalah berperanan sebagai fasilitator, jurulatih dan kaunselor
• Suasana pembelajaran fleksible, selesa dan tanpa tekanan
• Bahan PAK dan bahan fasilitator meudah diakses
• Pemilihan bahan dan akvititi pembelajaran yang luas
• Kemudahan yang membolehkan pelajar belajar secara sendiri atau kumpulan
• Membolehkan pembelajaran mengikut kadar dan kemampuan pelajar
4 Kelebihan
• Pelajar mendapat kemahiran belajar untuk belajar
• Pelajar mendapat pengetahuan dan kemahiran secara berdikari
• Pelajar dapat belajar mengikut keperluan dan gaya mereka sendiri
• Pelejar memiliki kuasa otonomi dan tanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri
5 Fungsi Pusat Akses Kendiri
• Menyediaken tempat persekitaran yang selesa dan menarik
• Menyimpan bahan dan peralatan pembelajaran
• Memberi peluang kepada pelajar untuk melalui pembelajaran yang berkualiti dan berkesan
• Mempamerkan carta maklumat dan hasil kerja pelajar
• Sebagai pusat pengajaran, kemahiran amali dan pembelajaran
6 Jenis-jenis Pusat Akses Kendiri – PAK
i. Bilik khas
o Bilik seni
o Bilik bahasa
ii. Ruang dan sudut pameran
o Papan kenyataan
o Sudut-sudut
iii. Pusat Mudah Alih

TEORI-TEORI PEMBELAJARAN
A. Teori kecerdasan pelbagai
1 Maksud
• Kebolehan menyelesaikan masalah
• Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan
2 Keperluan
• Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan falsafah pendidikan negara dan keperluan pelajar
• Mempelbagaikan cara penilaian
• Mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah
3 Jenis kecerdasan
i. Kecerdasan Verbal Linguistik
o Kebolehan menggunakan kata-kata (bahasa) dengan berkesan
o Kebolehan mengingat maklumat, meyakini orang lain, serta bercakap tentang bahasa sendiri
ii. Kecerdasan Logik Matematik
o Kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan berhujan
o Kebolehan menjangka
iii. Kecerdasan Visual Ruang
o Kebolehan mengesan dan mengambarkan bentuk
o Kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik
iv. Kecerdasan Kinestetik
o Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea, perasaan dan penyelesaian masalah
o Kebolehan menggunakan kemahiran fizikal seperti koodinasi, keanjalan, kepantasan dan keseimbangan
v. Kecerdasan Muzik
o Kebolehan mengesan irama dan lagu
o Kebolehan mengenal lagu mudah
o Kebolehan membeza dan mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah
vi. Kecerdasan Interpersonal
o Kebolehan memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain.
o Kebolehan bertindak secara berkesan kepada orang lain
vii. Kecerdasan Intrapersonal
o Kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan, kelemahan , hasrat dan kehendak.
o Kebolehan menangani perasaan, mengawal kemarahan dan kesedihan diri
o Kebolehan membantu diri lebih berdisplin , beradab dan bersopan.
viii. Kecerdasan Naturalis
o Kebolehan mengenali dan mengklasifikasi tumbuh-tumbuhan, galian, binatang.
o Kebolehan mengenali artifak budaya dari segi pakaian dan makanan

B. Teori Behaviourisme
1 Didokongi oleh Thorndike dan Skinner
2 Menyatakan
• Pembelajaran belaku melalui pelaziman/kebiasaan
• Perubahan tingkah laku dapat dikekalkan dengan ransangan yang sesuai
• Pemberian rangsangan mendatangkan kepuasan , kepuasan akan membawa pengulangan tingkah laku tersebut
• Rangsangan yang mendatangkan keadaan tidak selesa akan menyebabkan tingkah laku tersebu diberhentikan
• Ganjaran, insentif dan peneguhan diberikan sebagai rangsangan dalam pembelajaran supaya tingkah laku yang diingini diteruskan dan dikekalkan

C. Teori Konstruktif
1 Disokong oleh Von Glassefel, Piaget dan Vygotsky
2 Menyatakan
• Ilmu pengetahuan terhasil daripada inisiatif seseorang individu itu sendiri
• Ilmu pengetahuan yang dibentuk oleh sesorang itu kerana ingin menyesuaikan dirinya dengan alam sekitar
• Ilmu pengetahuan terbentuk hasil rasionalisasi pengalaman individu
• Ilmu pengetahuan terbina hasil penglibatan aktif individu yang menghubungkait maklumat baru dengan pengalaman sedia ada
• Seseorang individu tidaklah menerima sesuatu ilmu secara pasif

D. Teori Kognitif
1 Didokong oleh Atkinson, McClelland and Bruner
2 Menyatakan
• Tingkah laku manusia adalah dipengaruhi cara pengamatan seseorang
• Setiap individu berminit mengejar kejayaan
• Terdapat dua jenis dorongan yang bertentangan yang wujud semasa mengejar sesuatu iaitu mengejar kejayaan atau mengelakkan kegagalan
• Kejayaan dan kegagalan seseorang individu adalah bergantung kepada kefahaman terhadap sesuatu institusi dan keperibidaiannya

Guru ceria murid gembira

Asal

Hak Cipta © Muhamad Khairi. 2008
SMK Bukit Jana, 34600 Kamunting
Posted by mohd nor izwan sulaiman at 12:09 AM
Labels: LANGKAH-LANGKAH MENGATASI MASALAH 2.1 ASPEK PENGURUSAN RUTIN BILIK DARJAH
0 comments:
Post a Comment

Older Post Home
Subscribe to: Post Comments (Atom) pendidikan
Apple Google MicrosoftCNET News – LA officials question Google Apps plan
powered by

ok punya

cool
macam mana blog neh ok tak??

sitem rangka

February 19, 2009


v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:270674124; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:-2014129868 67698711 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l1 {mso-list-id:454639736; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1546810516 67698711 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l1:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} @list l2 {mso-list-id:1539976007; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:2105153174 67698705 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l2:level1 {mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in;} ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} –>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

SISTEM RANGKA

Sistem rangka memberi bentuk kepada tubuh badan manusia.Rangka yang kuat dapat berfungsi sebagai penyokong dan pelindung kepada organ-organ lain pada tubuh manusia. Tanpa system rangka, kita mungkin tidak mempunyai bentuk seperti sekarang. Kita juga mengkin tidak dapat bergerak kerana kebanyakan otot yang bertindak pada tulang akan menghasilkan pergerakan pada anggota badan.

Dalam tubuh manusia, terdapat sebanyak 206 ketul tulang yang berlainan bentuk dan saiz. Tulang-tulang tersebut boleh dikategorikan mengikut kumpulan bagi membentuk rangka tubuh manusia.

FUNGSI SISTEM RANGKA

Kepentingan system rangka adalah berdasarkan fungsinya iaitu:-

1) Sokongan: – Tulang membentuk rangka tubuh bagi menyokong tisu-tisu lembut dan organ tubuh. Contoh: Pelekatan otot-otot rangka pada tulang-tulang rangka.

2) Perlindungan:- Rangka melindungi organ dalaman yang penting seperti saraf tunjang, jantung, otak dan mata. Contoh: Kranium melindungi otak, sangkar rusuk melindungi paru-paru dan jantung.

3) Pergerakan:- Apabila otot yang melekat pada tulang berkontraksi, tulang-tulang akan bertindak sebagai tuas bagi menghasilkan pergerakan yang berpaksi pada sendi. Contoh: Sendi lutut melibatkan fibula tibia dan femur.

4) Pembentukan sel darah:- Sum-sum merah yang terdapat dalam tulang menghasilkan sel-sel darah merah yang membawa oksigen dan nutrient ke seluruh badan. Terdapat juga sum-sum di dalam tulang lain yang membentuk sel darah putih.

5) Penstoran mineral:- Tulang rangka merupakan tempat penstoran mineral seperti kalsium dan fosforus.Mineral-mineral ini akan dikeluarkan untuk kegunaan bahagian-bahagian lain pada tubuh apabila diperlukan.

Sistem rangka penting dalam menentukan bentuk tubuh badan yang baik. Postur badan yang baik ialah apabila berat badan manusia disokong pada kedudukan yang betul semasa melakukan pergerakan.

Di samping itu, postur yang baik juga dapat mengelakkan kelesuan dan sakit belakang, memperbaiki keyakinan diri serta kesihatan.

KLAFISIKASI TULANG

Tulang-tulang yang membentuk rangka terdiri daripada pelbagai bentuk dan saiz. Tulang ini boleh diklafisikasikan berdasarkan bentuknya iaitu:-

a) Tulang panjang

b) Tulang leper

c) Tulang tak sama bentuk

d) Tulang pendek

Tulang panjang

Tulang panjang ialah tulang-tulang yang ukurannya panjangnya lebih berbanding ukuran lebarnya. Tulang ini merupakan tuas yang berkesan dalam memudahkan pergerakan. Kebanyakan tulang panjang adalah tulang mampat seperti humerus, radius, ulna, femur, tibia, fibula dan falanks.

Tulang Pendek

Tulang pendek lazimnya berbentuk kiub yang ukuran panjang dan ukuran lebarnya tidak begitu banyak perubahan seperti tulang tarsal dan karpal.

Tulang Leper

Tulang leper ialah tulang yang berbentuk pipih dan melengkung. Kebanyakan tulang-tulang ini berfungsi melindungi organ-organ yang lembut seperti ruduk sternum, ileum, scapula dan cranium.

Tulang Tak sama Bentuk

Tulang jenis ini diklafisikasikan kerana tulang-tulang yang tidak boleh dijeniskan dalam tulang panjang atau tulang pendek seperti vertebra dan sphenoid.

JENIS-JENIS SENDI

Sendi adalah tempat pertemuan antara tulang-tulang atau antara kartilej dengan tulang. Jenis-jenis sendi dibahagikan berdasarkan fungsi dan struktur. Dari segi fungsi, sendi terbahagi kepada tiga jenis iaitu sendi yang tidak boleh digerakkan, sendi yang boleh digerakkan sedikit dan sendi yang boleh bergerak bebas.

Sendi Fiber

Pada sendi fibrous tulang bercantum dengan tisu fibrous atau kartilej secara tetap. Sendi ini tidak membenarkan sebarang pergerakan.

Contoh: Sutur antara tulang kranium

Sendi Kartilej

Pada sendi kartilej tulang-tulang kartilej atau diikat oleh ligament .Jenis sendi ini hanya membenarkan pergerakan yang terhad.

Contoh: Sendi antara vertebra

Sendi Sinovial

Sendi synovial diselaputi oleh membrane synovial yang merembeskan cecair synovial bagi melicinkan pergerakan sendi untuk membantu memelihara kartilej dan mengurangkan kesan geseran antara dua tulang. Jenis sendi ini membenarkan pergerakan berlaku secara bebas anatara tulang-tulang.

JENIS-JENIS PERGERAKAN

Terdapat dua posisi rujukan bagi pergerakan iaitu kedudukan biasa dan kedudukan anatomi. Kedudukan biasa merujuk kepada subjek berdiri dalam keadaan lurus dan tegak dengan kedua-dua kaki rapat. Kedudukan tangan pula rapat disisi.

Kedudukan anatomi pula merujuk kepada subjek berdiri dalam keadaan lurus dan tegak dengan kedua-dua tapak tangan menghala ke hadapan. Kedua-dua kaki terbuka menghala ke kanan dan ke kiri.

a) Pergerakan linear

Pergerakan ini ialah pergerakan yang berlaku secara mendatar ke hadapan atau ke belakang dan ke kiri atau ke kanan.

b) Pergerakan putaran

Pergerakan yang melibatkan semua bahagian objek berputar mengikut lengkuk bulatan mengelilingi satu pusat atau paksi putaran. Pergerakan pronasi dan supinasi merupakan pergerakan unik putaran pada bahagian tangan.

c) Pergerakan bersudut

Pergerakan ini merupakan suatu pergerakan yang berkeadaan lurus tetapi masih bersudut. Pergerakan ini melibatkan seluruh bahagiannya bergerak dari satu kedudukan ke satu kedudukan yang lain. Antara pergerakan ini ialah fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi dan sirkumduksi.

d) Pergerakan khusus

Pergerakan khusus ialah pergerakan yang tiada taranya pada satu atau dua sendi saja. Antara pergerakan ini ialah inverse, eversi, depresi, elevasi, dorsi-fleksi dan plantar fleksi.

anatomi sistem rangka

February 19, 2009


v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:.5in; mso-add-space:auto; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:315912860; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1112571572 67698711 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0in; text-indent:-.25in; color:windowtext;} @list l1 {mso-list-id:562720572; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:932629930 67698711 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l1:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; color:windowtext;} @list l2 {mso-list-id:984353193; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1038098286 67698711 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l2:level1 {mso-level-number-format:alpha-lower; mso-level-text:”%1\)”; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0in; text-indent:-.25in; color:windowtext;} @list l3 {mso-list-id:1009480621; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:693429142 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l3:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; font-family:Symbol;} ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} –>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin-top:0in;
mso-para-margin-right:0in;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0in;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

SISTEM OTOT RANGKA

Manusia direka bentuk untuk bergerak.Pergerakan tubuh badan berlaku sebagai hasil gabungan sistem rangka dan otot.Kajian menunjukkan bahan reka bentuk struktur sendi dan sokongan yang tegar menyebabkan pergerakan dapat dilakukan.Pergerakan dihasilkan oleh penguncupan dan pemanjangan otot.Otot juga menentukan magnitug pergerakan.Otot rangka merangkumi beberapa komponan iaitu fiber otot dan fungsi otot.

Fiber otot adalah sel – sel otot.Sel – sel otot ini panjang, berbentuk silinder dan mempunyai banyak nukleus.Fiber otot rangka berjalur dan bersaiz besar.Diameternya diantara 10 um hingga 100 um dan panjangnya boleh mencapai sehingga 40 cm.Tisu penghubung terdiri daripada epimisium, perimisium, dan endomisium.

a) Epimisium

Meliputi keseluruhan bahagian luar otot.Tendon yang terdapat pada kedua – dua hujung otot rangka terbina daripada unjuran epimisium.

b) Perimisium

Otot terdiri daripada fasikel – fasikel.Setiap fasikel ditutupi dengan tisu penghubung berfiber yang dipanggil perimisium.

c) Endomisium

Dalam setiap fasikel terdapat fiber – fiber otot.Setiap fiber otot ini diliputi oleh selaput tisu penghubung yang halus yang dipanggil endomisium.

d) Tendon

Pada kedua – dua hujung otot terdapat tendon yang melekatkan otot kepada tulang secara langsung atau kepada tisu – tisu penghubung yang lain secara tidak langsung.Tendon terdiri daripada serat kolagen.Tendon tidak terlalu kenyal tetapi boleh meregang denagan baik.Tendon yang lebar dipanggil aponeurosis.

STRUKTUR OTOT BERJALUR

Sifat umum semua tisu otot adalah kebolehannya untuk menukarkan tenaga kimia ATP kepada kerja mekanik.Otot berjalur memperolehi namanya dari jaluran silang yang telah berkembang dengan baik.Jaluran ini timbul daripada susunan protein mengecut di dalam sel otot.Otot berjalur berbeza daripada otot jantung dan otot licin kerana ia berada di bawah kawalan voluntari dan disarafi oleh sistem saraf somatik.

Setiap otot di dalam tubuh terdiri daripada antara beberapa ratus sehinnga beberapa ratus ribu gentian otot individu.Di dalam banyak otot, gentian – gentian tersebut menjalar dari satu hujung ke hujung yang lain.Walaubagaimanapun, di dalam otot lain terutamanya otot yang besar, susunan gentian individu adalah lebih kompleks.Dalam hal ini, sarung tisu perantara yang mengelilingi dan memasuki otot juga menyediakan tapak penyisipan untuk gentian tersebut.Dengan cara ini,gentian hanya perlu mempunyaimpanjang beberapa sentimeter sahaja walaupun berada di dalam otot yang sangat panjang.

Setiap gentian otot merupakan suatu sel multinukleus yang telah terbentuk semasa perkembangan embrio daripada perlakuran sejumlah besar moiblas mononukleus.Di samping mempunyai juzuk biasa sel seperti mitokondrion, ribosom, dan lain – lain lagi, sel otot juga mengandungi filamen yang mengecut yang terkhusus bersama dengan suatu sistem membran dalaman yang kompleks yang berfungsi dalam kawalan pengecutan.Filamen mengecut ini terkandung di dalam miofibrail yang bergaris pusat 1 – 2 um yang menjalar di seluruh panjang gentian otot.Setiap gentian otot mengandungi beberapa ratus miofibrail.Miofibrail mengandungi kira – kira 60 % daripada protein di dalam sel otot.

FUNGSI OTOT

Otot bukan sahaja digunakan bagi menghasilkan pergerakan tetapi otot juga berfungsi untuk mengekalkan postur menstabilkan sendi dan menghasilkan haba.

· MENGHASILKAN PERGERAKAN

Semua pergerakan badan kita dihasilkan oleh penguncupan otot.Penguncupan otot rangka membolehkan kita berjalan, berenang dan mengangkat barang.Otot rangka juga membolehkan kita berupaya bertindak denagan pantas mengikut perubahan yang berlaku di sekeliling.Otot rangka juga membolehkan kita melakukan berbagai – bagai ekspresi muka seperti tersenyum dan bermasam muka.

· MENGEKALKAN POSTUR

Kombinasi saling tindakan otot – otot rangka yang berlainan membolehkan kita mengekalkan postur badan kita seperti berdiri, duduk dan menundukkan kepala apabila menulis.Fungsi ini berlaku secara berterusan supaya kita dapat mengekalkan kedudukan badan tersebut.

· MENSTABILKAN SENDI

Semasa melakukan pergerakan, otot – otot rangka juga menstabilkan sendi – sendi terutama pada pergerakan yang melibatkan banyak sendi.Sebagai contoh, lakuan dalam sukan memanah.

· MENGHASILKAN HABA

Tenaga digunakan untuk penguncupan otot.Walaubagaimanapun, sebahagian besar daripada tenaga ini tidak digunakan untuk tujuan tersebut sebaliknya terbebas sebagai haba.

JENIS GENTIAN OTOT

OTOT RANGKA

Pada umumnya,tiga jenis gentian otot dapat dibezakan di dalam otot skletel manusia.Ia berbeza bukan sahaja dari segi kemampuannya untuk menghasilkan ATP tetapi juga dari segi kelajuan pengecutannya dari rintangan terhadap keletihan.Otot yang disesuaikan dengan aktiviti yang berlanjutan seperti otot postur belakang, mempunyai nisbah gentian merah lambat yang tinggi.Gentian ini berwarna merah kerana ia mengandungi pigmen pernafasan mioglobin yang memudahkan aliran oksigen dari kapilari ke mitokondria otot.

Oleh kerana gentian ini mempunyai garis pusat yang kecil yang dikelilingi oleh banyak kapilari dan mengecut secara perlahan – lahan(iaitu menggunakan ATP pada kadar yang rendah),darah dapat membekalkan kepada gentian tersebut kepada semua keperluan oksigen dan nutriennya.Oleh sebab itu, gentian ini sangat tahan terhadap keletihan.Sebaliknya, otot yang perlu mempunyai gerak balas yang cepat dan menghasilkan tegangan dengan cepat mengandungi gentian cepat anaerobik dalam nisbah yang tinggi.

Di dalam gentian ini, tidak ada mioglobin dan terdapat sedikit mitokondrion dan kapilari tetapi mempunyai kemampuan glikolisis yang berkembang dengan baik.Gentian ini adalah agak besar dan boleh menghasilkan ATP pada kadar yang sangat tinggi tetapi cepat menjadi letih sebaik sahaja simpanan glikogennya habis.Terdapat jenis gentian yang ketiga yang mengecut dengan cepat tetapi berwarna merah dan mempunyai keupayaan oksidan yang berkembang dengan baik.Gentian jenis ini mempunyaisifat yang agak pertengahan berbanding dengan kedua – dua jenis yang lain.

Sekarang telah jelas bahawa, kebanyakan protein miofibrail menunjukkan sedikit perbezaan dalam sifat fisiologinya,akibat perbezaan yang kecil dalam komposisi asid aminonya.bentuk iso ini mungkin wujud dalam bentuk iso yang sama,sehinggakan ia mempunyai sifat yang berbeza di suatu tempat daripada sifatnya di tempat yang lain.Ini bermakna, otot menunjukkan berbagai- bagai sifat.

Otot rangka melekat pada tulang dan meliputi tulang rangka.Fiber otot rangka merupakan sel otot yang terpanjang, mempunyai jalur yang jelas dan terkawal.Walaupun otot rangka dikawal oleh sistem saraf tetapi jenis otot ini sahaja yang boleh dikawal secara sedar.Otot rangka juga bertanggungjawab bagi semua pergerakan badan.

Halaju penguncupan fiber otot rangka bergantung kepada jenis fiber sama ada fiber sentak cepat atau fiber sentak lambat.Fiber sentak cepat digunakan untuk pergerakan yang cepat.Manakala,fiber sentak lambat digunakan untuk pergerakan yang lebih perlahan.Sebagai contoh,pelari pecut 100 meter mempunyai peratusan fiber sentak cepat yang tinggi berbanding dengan pelari marathon.

CIRI – CIRI OTOT RANGKA

Tisu otot rangka mempunyai ciri – ciri yang tertentu untuk menjalankan fungsinya.Ciri – ciri tersebut ialah :

· Kebolehujaan

Kemampuan otot untuk menerima dan bertindak balas terhadap rangsangan yang diterima.Keupayaan ini akan membolehkan otot untuk menguncup.

· Kebolehkuncupan

Keupayaan otot untuk menguncup atau memendek apabila menerima rangsangan.Daya dihasilkan apabila otot menguncup.Ciri ini membezakan tisu otot dengan tisu yang lain.

· Kebolehpanjangan

Keupayaan otot untuk meregang atau memanjang.Fiber otot akan memendek apabila menguncup tetapi boleh memanjang melebihi panjang asal apabila otot relaks.

· Kebolehanjalan

Keupayaan otot untuk kembali semula ke panjang asal selepas meregang atau menguncup.

OTOT LICIN

Otot licin terdapat pada dinding organ viseral seperti perut, pundi kencing dan saluran pernafasan.Fungsi otot ini ialah mengerakkan cecair atau bahan – bahan di dalam saluran – saluran yang terdapat di dalam badan.Otot licin tidak berjalur dan dikawal oleh sistem saraf,hormon dan bahan kimia serta regangan.

Halaju penguncupan fiber otot licin adalah sangat perlahan dan kekal.Keadaan ini disebabkan oleh fiber – fiber otot licin di dalam tisu otot viseral terikat kuat dan membentuk satu jaringan yang berterusan.Apabila satu fiber otot licin dirangsang, impuls akan terus bergerak ke fiber lain dan kontraksi berlaku dalam bentuk gelombang ke fiber – fiber yang berdekatan.

OTOT KARDIAK

Dalam banyak aspek otot kardium adalah serupa dengan otot skeletal.Kedua – duanya berjalur dan mengandungi miofibrail yang disusun dengan sekumpulan sekata filamen miosin yang tebal dan filamen aktin yang nipis.Asa molekular pengecutan dan pengawalaturannya difikirkan serupa di dalam kedua – dua jenis otot.Walaubagaimanapun berbeza daripa gentian otot skletal yang dibentuk oleh perlakuran banyak mioblas mononukleus semasa perkembangan embrio ,setiap sel otot kardium mengekalkan keindividuannya tersendiri.Oleh yang demikian,miofibrail tidak berterusan dalam jarak yang panjang tetapi berakhir pada membran plasma setiap sel.Pertemuan diantara sel biasanya dirujuk sebagai cakera interklari.

Sel otot kardium digandingkan secara elektrik melalui pertemuan rengggang yang terbentuk pada kawasan di maan lamela luar membran plasma yang bersebelahan berlaku bersama.Oleh sebab itu, sekiranya suatu pengecutan dimulakan pada suatu tempat pada otot, maka keupayaan tindakan boleh merebak sel yang bersebelahan.

Oleh kerana jantung bekerja secara berterusan,sel otot mengandungi banyak mitokondria dan mempunyai bekalan darah yang berkembang dengan sangat baik.SR hanya berkembang secara sederhana sahaja dan tidak terdapat triad seperti yang wujud di dalam otot skletel.Walaubagaimanapun, sistem T membuka kepada ruang ekstrasel dan berkaitan dengan SR melalui suatu siri kantung membran yang leper.

Otot skeletal dan otot kardium berbeza dari dua aspek utama.Pertama,keupayaan tindakan dalam otot kardium bertahan lebih lama dan mempunyai jangka masa yang setanding dengan gerenyetan mekanik.Ini bermakna tempoh refektori otot kardium berlanjutan sehingga tempoh pengenduran dan oleh sebab itu ransangan yang berulang – ulang tidak akan mengakibatkan tetanus.Kedua, darjah pengaktifan otot kardium oleh kalsium lebih banyak bergantung kepada panjang sarkomer.

SALING TINDAKAN OTOT – OTOT

Pergerakan yang efektif melibatkan aktiviti pelbagai otot di samping otot utama yang berperanan melakukan pergerakan secara terus.Hal ini bermakna otot – otot dalam tubuh saling bertindak antara satu sama lain dalam melakukan sesuatu pergerakan.Dalam kata lain,bagi sesuatu pergerakan, otot tidak bertindak sendirian tetapi secara berkumpulan.Antara peranan otot yang dimaksudkan ialah agonis,antagonis dan sinergis.

a) ANGONIS

Otot yang berperanan sebagai penggerak utama dalam sesuatu pergerakan dikenali sebagai angonis.

b) ANTAGONIS

Otot yang menghasilkan pergerakan yang berlawan dengan otot penggerak utama.Apabila otot penggerak utama menguncup, antagonis akan mengendur atau relaks.Antagonis juga membantu mengawal aksi yang dilakukan oleh otot penggerak utama dengan mengawal kelajuan pergerakan dan kelicinan pergerakan tersebut.

c) SINERGIS

Otot yang membantu otot penggerak utama.Sinergis menambahkan daya untuk melakukan pergerakan yang dilakukan oleh otot penggerak utama.Sinergis juga menstabilkan sendi dengan mengurangkan pergerakan lain yang tidak dikehendaki apabila otot penggerak uatama menguncup.

Sebagai contoh, pergerakan fleksi lengan .Biseps brakii dan brakialis adalah otot – otot penggerak utama yang menghasilkan pergerakan tersebut.Triseps braaki bertindak sebagai antagonis manakala brakioradialis pula bertindak sebagai sinergis yang membantu briceps brakii dan brakialis menghasilkan pergerakan fleksi pada lengan.

PENGUNCUPAN OTOT RANGKA

Terdapat tiga jenis penguncupan otot yang asas iaitu isometrik, isotonok dan isokinetik.

a) PENGUNCUPAN ISOMETRIK

Fiber otot menguncup tetapi tiada perubahan pada panjang otot walaupun penguncupan ini menghasilkan daya.Penguncupan ini tidak menghasilkan pergerakan.Contoh pergerakan yang melibatkan penguncupan isometrik ialah ketika kita melakukan aktiviti menolak dinding dengan siku bengkok atau tekan kedua – dua tangan.Dinding tidak bergerak tetapi otot triseps brakii menguncup dan menghasilkan daya.Namun begitu,ia tidak dapat mengatasi rintangan yang ada.

b) PENGUNCUPAN ISOKINETIK

Penguncupan fiber otot dengan halaju penguncupan yang tetap di sepanjang pergerakan.Penguncupan jenis ini dapat dihasilkan dengan menggunakan peralatan yang mengawal halaju pergerakan tersebut.Alat ini dikenali sebagai mesin isokinetik.Contoh pergerakan yang melibatkan penguncupan isokinetik ialah dengan menggunakan peralatan khusus di gimnasium.

c) PENGUNCUPAN ISOTONIK

Penguncupan fiber otot yang menghasilkan daya yang tetap di sepanjang julat pergerakan.Penguncupan isotonik menyebabkan perubahan pada panjang otot dan berlakunya pergerakan.Penguncupan isotonik terbahagi kepada dua iaitu penguncupan konsentrik dan penguncupan esentrik.pemanjangan otot berlaku ketika penguncupan otot esentrik.Penguncupan kosentrik pula melibatkan pemendekan fiber otot.

Aktiviti berlari,melompat dan menaiki tangga adalah contoh pergerakan yang melibatkan penguncupan konsentrik dan esentrik.Semasa membengkokkan lutut, otot – otot kuadriseps menguncup secara esentrik dan semasa meluruskan lutut,otot – otot kuadriceps pula menguncup secara konsentrik.

HALAJU PENGUNCUPAN

Fiber otot boleh diklasifikasikan mengikut kelajuan penguncupan otot.Halaju penguncupan otot berbeza antara satu pergerakan dengan pergerakan yang lain.Perbezaan ini dipengaruhi oleh jenis fiber otot yang terdapat pada otot yang menghasilkan pergerakan tersebut.Terdapat dua jenis fiber otot rangka yang utama iaitu fibersentak cepat dan fiber sentak lambat.Kebanyakan otot rangka mempunyai fiber jenis ini.Peratusan fiber sentak cepat atau lambat bergantung kepada baka, fungi dan latihan.

FIBER SENTAK CEPAT

Fiber ini juga dikenali sebagai fiber jenis dua.Fiber ini lebih besar dan berwarna putih.Fiber ini juga mempunyai keupayaan anaerobik yang tinggi dan lebih sesuai melakukan aktiviti berintensiti tinggi, pantas dan memakan masa yang pendek.Walaubagaimanapun, fiber ini mudah lesu.Halaju penguncupan bagi fiber sentak cepat lebih pantas berbanding dengan fiber sentak lambat.

FIBER SENTAK LAMBAT

Fiber ini dikenali sebagai fiber jenis 1.Fiber ini lebih kecil dan berwarna merah.Fiber ini banyak terdapat pada otot – otot postur.Fiber sentak lambat mempunyai keupayaan aerobik yang tinggi.Ini bermakna fiber ini tidak cepat lesu dan boleh menghasilkan penguncupan dalam jangka masa yang panjang.Fiber sentak lambat juga mempunyai kelajuan penguncupan yang lebih perlahan berbanding fiber sentak cepat.

sumber untuk perubahan hidup

October 23, 2008

Sumber untuk Perubahan Hidup
Pernahkah anda mendapati diri anda berkata, “saya benci hidup ini? Bagaimana seseorang dapat mengalami perubahan hidup yang sebenar? Perubahan yang positif?

Oleh Josh McDowell

-Saya rindu untuk bergembira. Saya ingin menjadi seorang yang gembira dalam dunia ini. Saya juga mengingini hidup yang bermakna. Saya telah mencari jawapan kepada soalan-soalan:

* Siapakah saya?
* Mengapa saya berada di dalam dunia ini?
* Ke mana saya pergi?

Lebih daripada itu, saya rindu untuk bebas. Saya mahu menjadi seorang yang paling bebas di seluruh dunia ini. Kebebasan bagi saya bukanlah membuat sesuatu yang kita mahu lakukan -setiap orang boleh melakukannya. Kebebasan, bagi saya, bermaksud memiliki kuasa untuk melakukan apa yang perlu anda lakukan. Kebanyakan orang tahu apa yang mereka perlu lakukan tetapi tidak mempunyai kuasa untuk melakukannya. Jadi saya mula mencari jawapan.
Dimanakah seseorang itu boleh mencari perubahan yang positif?

Nampaknya kebanyakan orang memiliki keagamaan, jadi saya melakukan hal yang ketara dan pergi ke gereja. Saya mesti telah pergi ke gereja yang salah kerana ia akan membuat saya merasa lebih teruk. Saya pergi ke gereja pagi hari, tengahari dan malam, tetapi ia tidak membantu. Saya sangat praktikal, dan bila sesuatu tidak berjalan sesuai dengan yang saya inginkan, saya lemparkan ia. Saya berputus asa dengan agama.

Saya mula berfikir jika martabat adalah jawapannya. Mula menjadi pemimpin, menerima sebahagian dari akibat, memberi diri padanya, dan mula terkenal melakukannya, sangkaan saya. Di universiti saya mengikuti, kepimpinan pelajar dan menggunakan pengaruh seseorang untuk kepentingan diri saya dan membuang pengaruh mereka. Jadi saya mengejar untuk menjadi presiden bagi kelas pelajar baru dan akhirnya saya dipilih. Ia merupakan sesuatu yang besar jika semua orang mengenal saya, membuat keputusan dan menggunakan wang universiti untuk mendapat penceramah yang saya mahu. Ia sesuatu hal yang besar, tetapi ia hilang atau habis seperti yang lain yang telah saya cuba. Saya akan bangun pagi Isnin (biasanya dengan kepada sakit kerana malam sebelumnya) dan dengan sikap saya, “Jadi, disini mulanya lima hari lagi.” Saya bertahan dari hari Isnin hingga Jumaat. Kegembiraan berputar tiga malam seminggu – Jumaat, Sabtu dan Ahad. Sebuah kitaran yang sama setiap hari, minggu mahupun tahun!
Mencari perubahan hidup, perubahan yang positif

Saya mengesyaki beberapa orang di universiti-universiti dan kolej-kolej di negara ini lebih jujur tentang cuba untuk mencari maksud, kebenaran dan tujuan hidup di banding dengan saya.

Pada masa itu saya perhatikan beberapa orang di dalam kumpulan yang kecil – lapan pelajar dan dua ahli fakulti. Ada sesuatu kelainan tentang hidup mereka. Mereka nampaknya tahu mengapa mereka mempercayai apa yang mereka percaya. Mereka juga nampak tahu ke mana mereka akan pergi.

Ada orang yang saya perhatikan di mana mereka bukan saja berbicara tentang kasih – tetapi mereka terlibat. Mereka nampaknya dapat mengatasi kesulitan-kesulitan hidup di dalam universiti. Sementara orang lain nampaknya tenggelam dalam tekanan, mereka timbul untuk memiliki kepuasan, kedamaian dalam diri mereka menjelaskan kesulitan tidak dapat menenggelamkan mereka. Mereka timbul kerana kekuatan dalaman, memiliki sumber sukacita. Mereka nampaknya sangat gembira. Mereka memilliki apa yang saya tidak miliki.

Seperti kebiasaan sebagai seorang pelajar, jika seseorang ada sesuatu yang saya tidak miliki, saya mahukan itu. Saya membuat keputusan untuk berkawan dengan orang yang menarik minat saya. Dua minggu selepas perbincangan kami semua duduk di meja bulat di pertemuan pelajar – enam pelajar dan dua ahli fakulti. Perbualan bermula berbicara tentang Tuhan.
Bertanya mengenai perubahan hidup, perubahan yang positif

Mereka macam mengganggu saya, akhirnya saya mencari salah seorang daripada pelajar itu, wanita yang nampaknya cantik (saya selalu menjangka orang Kristian kelihatan hodoh); dan saya bersandar di kerusi saya (saya tidak mahu orang lain fikir yang saya berminat) dan saya berkata, “Bagi tahu saya, apakah yang mengubah hidup saya? Mengapa hidup anda amat berbeza dari yang lain di kampus?”

Perempuan muda itu mesti ada banyak hendak diperkatakan. Dia melihat saya terus ke mata saya dan berkata dua patah perkataan yang tidak pernah saya fikirkan yang saya dengar sebahagian daripada penyelesaian di universiti ini: “Yesus Kristus”.

Saya berkata, “Oh, demi Tuhan janganlah memberi saya sampah. Saya sudah berputus asa dengan agama. Saya berputus asa dengan gereja. Saya berputus asa dengan Alkitab. Jangan berikan saya sampah tentang agama.”

Dia membalas, “Hai, saya tidak berbicara tentang agama, saya berbicara tentang Yesus Kristus. Dia tunjukkan pada sesuatu yang belum pernah saya ketahui sebelum ini: Kristian bukanlah agama. Agama adalah di mana manusia cuba untuk berusaha mendapatkan Tuhan dengan melakukan yang baik; Kekristianan berbicara mengenai kehadiran Tuhan kepada lelaki dan perempuan melalui Yesus Kristus untuk menawarkan perhubungan dengan diri-Nya.

Memang ada banyak orang di universiti-universiti yang mempunyai konsep yang salah tentang Kristian daripada tempat lain di dunia ini. Berapa masa yang lalu saya bertemu dengan pembantu pengajar mengatakan di seminar graduan “sesiapa yang berjalan masuk ke gereja akan menjadi Kristian.” Saya menjawab, “Adakah dengan berjalan ke dalam garaj kereta akan menjadikan anda kereta?” Saya diberitahu bahawa Kristian adalah seorang yang jujur percaya pada Kristus.

Bila saya mempertimbangkan kekristianan, kawan-kawan baru saya mencabar kebijaksanaan saya untuk memeriksa hidup Yesus. Saya mendapati tentang Buddha, Muhammad, Konfucius tidak pernah mengaku diri mereka Tuhan, tetapi Yesus ya. Kawan-kawan saya menyuruh saya mencari bukti-bukti tentang ketuhanan Yesus. Mereka yakin yang Yesus adalah Tuhan dalam bentuk manusia yang mati di atas kayu salib untuk dosa manusia, dia telah dikuburkan, dia bangkit pada hari ketiga, dan dia dapat mengubah hidup manusia hari ini.

Saya memikirkan ini adalah sandiwara. Pada hakikatnya, saya fikir semua orang Kristian adalah orang bodoh yang sedang berjalan. Saya berjumpa segelintir daripada mereka. Saya biasa menunggu untuk orang Kristian untuk berbicara dulu di dalam kelas supaya saya dapat menjatuhkan air muka mereka dan memukul profesor mengggunakan tumbukkan. Saya bayangkan jika orang Kristian ada sel otak, sudah pasti ia akan mati kerana kesunyian. Saya tidak tahu apa-apa pun yang baik.

Tetapi orang-orang ini mencabar saya berulang-ulang. Akhirnya, saya menerima cabaran mereka. Saya melakukannya kerana harga diri untuk menyangkal mereka, memikirkan ia tidak ada fakta. Saya andaikan tidak ada bukti seseorang itu dapat dinilai.

Selepas beberapa bulan belajar, fikiran saya mula masuk kepada kesimpulan bahawa Yesus Kristus mesti menjadi seperti yang dia akui. Itu memberi masalah sama sekali. Fikiran saya memberitahu semua ini adalah benar tetapi kehendak saya telah menarik saya kepada arah yang lain.

Saya mula mendapat tahu menjadi seorang Kristian adalah menyangkalkan diri. Yesus Kristus membuat cabaran yang terus kepada kehendak saya untuk mempercayai-Nya. Biarlah saya menjelaskan dengan kata-kata lain yang dia gunakan. “Lihat! Aku berdiri di depan pintu dan Aku mengetuk beberapa kali. Jika sesiapa yang mendengar aku memanggil dia dan membuka pintu, Aku akan masuk ke dalam.” (Wahyu 3:20). Saya tidak peduli jika Kristus berjalan di atas air atau menukarkan air menjadi anggur, tetapi saya tidak mahu ada acara besar-besaran. Saya tidak dapat memikirkan cara yang cepat untuk menghabiskan masa yang baik. Jadi inilah yang ada dalam fikiran saya yang berkata “Kristian adalah benar” dan kehendak saya turut serta.

Amat menyedari yang saya bencikan kehidupan saya apabila saya berada bersama-sama dengan orang Kristian yang bersemangat dan ini menimbulkan konflik. Jika anda pernah berada dengan orang yang gembira sedangkan anda merasa sedih, anda akan memahami bagaimana mereka boleh mengganggu anda. Mereka akan merasa sangat gembira dan saya merasa sangat sedih dan kalau diikutkan hati saya mahu berlari keluar dari pertemuan pelajar. Tibalah waktunya saya pergi tidur jam sepuluh malam, dan saya tidak dapat tidur sampailah jam empat pagi. Saya tahu bahawa saya harus tidak memikirkannya sebelum saya menjadi gila! Akhirnya fikiran dan hati saya dihubungkan pada 19 Disember 1959, jam 8:30 malam semasa saya dalam tahun dua di universiti – saya menjadi seorang Kristian.

Pada malam itu saya mendoakan empat perkara untuk membina perhubungan saya dengan Yesus Kristus yang telah mengubah hidup saya. Pertama, saya katakan, “Tuhan Yesus, terima kasih kerana mati di atas kayu salib untuk saya.” Kedua, saya katakan, “Saya mengaku semua ini dalam hidup saya yang tidak menyenangkan Engkau dan Kau mengampuni saya dan menyucikan saya.” Ketiga, saya katakan, “Sekarang ini, dengan cara terbaik saya mahu mengenal Engkau lebih lagi, saya membuka pintu hati saya dan mempercayai Engkau sebagai penyelamat dan Tuhan ku. Ambillah taktha hidup ku. Ubahlah saya dari dalam. Jadikanlah saya seorang peribadi menurut kehendak Mu.” Yang terakhir saya doakan adalah, “Terima kasih kerana masuk ke dalam hidup saya dengan iman.” Itu adalah dasar iman bukan berdasarkan ketidaktahuan tetapi berdasarkan bukti-bukti sejarah dan Firman Tuhan.

Saya percaya anda telah mendengar pelbagai orang yang beragama bercakap tentang pengalaman peribadi tentang mereka. Baik, selepas saya berdoa, tidak ada apa-apa yang berlaku. Maksud saya tidak ada. Dan saya tidak ada sayap yang muncul. Yang benarnya, selepas saya membuat keputusan, saya merasa sangat teruk. Saya merasa mahu muntah. Oh, tidak, fikir saya, apa yang terjadi dengan saya sekarang? Saya benar-benar merasa pergi ke tempat yang paling bawah (dan saya percaya segelintir orang fikirkan saya telah melakukannya).
Tuhan dan perubahan hidup, perubahan yang positif

Tetapi enam bulan untuk masuk ke setengah tahun, saya mendapati yang saya belum lagi pergi ke bahagian akhir. Hidup saya berubah. Saya telah berdebat dengan seorang ketua bahagian sejarah di Midwestern University, dan saya memberitahu bahawa hidup saya telah diubah. Dia menyampuk saya dengan “McDowell, adakah anda cuba memberitahu kami bahawa Tuhan benar-benar telah mengubah hidup anda dalam abad yang ke-20 ini? Bahagian yang mana? Selepas 45 minit dia berkata, “Ok, itu cukup.” Marilah saya beritahu kamu beberapa perkara yang saya beritahu pada dia dan para hadirin pada hari itu.

Satu bahagian yang Tuhan ubahkan ialah ketidaktentuan saya. Saya selalu berfikir banyak. Saya berjalan di kampus dan fikiran saya seperti roda angin yang berpusing dengan konflik yang memantul di seluruh dinding. Saya duduk dan cuba belajar, tetapi tidak dapat. Beberapa bulan selepas saya mengambil keputusan untuk Kristus, minda kedamaian mula timbul. Jangan salah faham. Saya tidak katakan bahawa konflik sudah tidak ada. Apa yang saya dapati dalam perhubungan dengan Yesus tidak menghilangkan konflik tetapi kemampuan untuk menghadapinya. Saya tidak mengadaikannya dengan apa-apa pun di dunia ini.

Bahagian yang lain yang mula berubah adalah sikap panas baran saya. Saya selalu naik angin jika seseorang hanya melihat saya dengan jelingan mata. Saya masih ada bekas-bekas dari kenangan hampir membunuh seorang pemuda tahun pertama di kolej. Panas baran menjadi sebahagian daripada saya yang saya tidak cuba untuk mengubahnya. Panas baran saya telah hilang kuasanya.
Perubahan positive dalam perasaan benci

Ada bahagian lain yang saya tidak banggakan. Tetapi saya akan memberitahunya adalah kerana ramai orang perlu mendapat perubahan yang sama dalam hidup mereka, dan saya telah temui jalan penyelesaian untuk berubah: iaitu hubungan dengan Yesus Kristus. Ia adalah bahagian kebencian. Saya mempunyai banyak kebencian dalam hidup saya. Ia bukanlah sesuatu yang boleh dinyatakan secara luaran, tetapi adalah jenis pengisaran dalaman. Saya marah dengan orang, dengan barang, dengan isu.

Tetapi saya membenci seorang lelaki lebih daripada orang lain di dalam dunia ini: bapa saya. Saya benci gaya dia. Bagi saya dia adalah kaki mabuk di bandar. Semua orang tahu bapa saya adalah pemabuk. Kawan-kawan saya akan memperlikan tentang bapa saya berjalan terumbang-ambing di seluruh bandar. Mereka tidak tahu hal ini mengganggu saya. Saya seperti orang lain – ketawa secara luaran. Tetapi marilah saya memberitahu anda, yang saya menangis di dalam. Ada satu masa di mana saya telah pergi keluar bangsal dan melihat emak saya dipukul dengan teruk sehingga dia tidak dapat bangun, berbaring di atas baja belakang kerbau-kerbau. Bila kami ada kawan yang datang, saya akan membawa bapa saya keluar, ikatkan dia di bangsal dan letakkan kereta di tempat menyimpan gandum. Kami akan memberitahu kawan kami yang bapa kami telah pergi ke tempat lain. Saya tidak dapat fikirkan orang lain yang lebih membencikan orang lain lebih daripada saya yang membenci bapa saya sendiri.

Selepas saya membuat keputusan untuk Kristus, Dia masuk ke dalam hidup saya dan kasih-Nya sangat kuat hingga Dia mengambil kebencian dan menterbalikkannya atas ke bawah. Saya dapat melihat bapa saya dengan berhadapan dengan jujur di matanya dan berkata, “Bapa, saya mengasihimu”. Dan saya betul-betul bermaksud demikian. Selepas beberapa perkara yang telah saya lakukan, hal ini telah mengejutkan dia.

Bila saya berpindah ke universiti swasta, saya telah terlibat dalam sebuah kemalangan kereta yang serius. Dengan tengkuk saya yang patah, saya dibawa balik ke rumah. Saya tidak dapat lupakan bagaimana bapa saya pergi ke bilik saya. Dia bertanya kepada saya, “Anakku, bagaimana kamu boleh mengasihi bapa seperti saya?” Saya berkata, “Bapa, enam bulan yang lalu saya memandang rendah terhadap kamu.” Selepas itu saya mengongsikan kepada bapa saya yang akhirnya saya telah mengenal Kristus: “Ayah, saya benarkan Yesus masuk ke dalam hidup saya. Saya tidak dapat penjelasannya sepenuhnya, tetapi hasil daripada perhubungan itu saya telah menjumpai kemampuan untuk mengasihi dan menerima bukan diri saya sahaja, bukan bapa sahaja, tetapi juga orang lain seadanya mereka.”

Empat puluh lima minit kemudian satu perkara terbesar yang terjadi. Seseorang dari keluarga saya sendiri, seseorang yang sangat mengenal saya yang saya tidak dapat tarik pun benang di matanya, berkata kepada saya, “Anakku, jika Tuhan boleh lakukan dalam hidup saya apa yang saya telah lihat Dia lakukan dalam hidup kamu, jadi saya ingin memberi dia kesempatan ini.” Pada masa itu bapa saya berdoa bersama saya dan percayakan Kristus untuk mengampuni dosa dia.

Selalunya perubahan mengambil masa beberapa hari, minggu, bulan, ada yang setahun. Kehidupan bapa saya telah berubah di depan mata saya. Ia adalah seperti ada orang yang turun ke bawah dan membuka lampu. Saya tidak pernah melihat perubahan yang menandak sebelum ini atau sekarang. Bapa saya menyentuh arak hanya sekali selepas itu. Dia hanya minum sedikit dan di situ sahaja. Saya telah masuk kepada kesimpulannya. Hubungan dengan Yesus Kristus mengubah hidup.
Hidup berubah, perubahan yang positif

Anda boleh ketawa pada kekristianan. Anda boleh memaki dan mengelikkan hati. Tetapi Ia bekerja. Ia boleh mengubah hidup. Jika anda percaya Kristus, mula memerhatikan sikap anda dan tindakan anda kerana Yesus Kristus dalam urusan-Nya mengubah hidup.

Tetapi kekristianan bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Semua yang dapat saya lakukan adalah memberitahu anda apa yang telah saya pelajari. Selepas semuanya itu, ia adalah keputusan anda.

Mungkin doa yang saya doakan dapat membantu anda: “Tuhan Yesus, saya perlukan kamu. Terima kasih kerana mati di atas kayu salib untuk saya. Ampunilah saya dan sucikan saya. Mula daripada sekarang saya percaya Engkau sebagai penyelamat dan Tuhan. Jadikanlah saya seorang peribadi menurut kehendak-Mu. Dalam nama Kristus. Amen.

AN MENYEJUKKAN BADAN DALAM SENAMAN

October 23, 2008

MEMANAS DAN MENYEJUKKAN BADAN DALAM SENAMAN

Memanaskan badan

Elemen ini penting sebelum melakukan sebarang senaman atau aktiviti fizikal. Ia bertujuan menyediakan badan secara fizikal dan mental untuk aktiviti fizikal sekali gus mengelakkan daripada kecederaan.

Memanaskan badan merangkumi aktiviti kardiovaskular dan senaman ringan seperti gerakan aerobik yang mudah. Ia biasanya membabitkan aktiviti yang ingin anda lakukan tetapi pada kadar yang lebih perlahan. Sebagai contoh, jika anda ingin berlari, panaskan badan dengan larian yang perlahan dan jika anda ingin berenang, mulakan dengan renangan yang ringan.

Ia berbeza dengan regangan badan, yang paling berkesan dilakukan selepas memanaskan badan.

Apabila memanaskan badan, kita sebenarnya memanas atau meningkatkan suhu badan dan otot. Ia juga meningkatkan kadar degupan jantung dan pernafasan; meningkatkan pengedaran nutrien dan oksigen ke otot; menyediakan badan untuk kegiatan fizikal dan memudahkan pembakaran lemak (kalori).

Lakukan aktiviti ini kira-kira lima ke 10 minit dan diikuti regangan badan.

Menyejukkan badan

Cara terbaik untuk memberhentikan kereta atau basikal bukanlah dengan melanggar tembok atau berhenti mengejut! Begitu juga dengan aktiviti menyejuk atau merehatkan badan. Perlahankan pergerakan fizikal yang dilakukan selama kira-kira 5-10 minit sebelum berhenti melakukan aktiviti berkenaan. Jika anda berlari, perlahankan larian dan diakhiri dengan berjalan.

Proses menyejukkan badan turut merangkumi aktiviti aerobik dan regangan badan. Aktiviti ini akan membantu menurunkan kadar degupan jantung dan pernafasan ke paras normal, mengelakkan kekejangan atau kesakitan otot, mengelakkan rasa pening dan merehatkan otot.

Sumber: http://www.kidshealth.org

Jenis-jenis Senaman
• Senamrobik
• Ia menguatkan ketahanan fizikal dan jantung.
• Mengekalkan aktiviti kumpulan otot-otot besar boleh menambah keperluan oksigen di dalam badan.
• Ini melatih jantung, paru-paru dan otot-otot untuk menjadi lebih cergas.
• Kalestenik
• Ia memperbaiki kelembutan atau kelenturan sendi dan otot.
• Ia melonggarkan otot-otot dan menyediakan badan untuk aktiviti senamrobik.
• Ia membantu mengelakkan dari pening dan sakit-sakit otot selepas senamrobik. Contohnya: regangan dan tai-chi.

AKTIVITI MEMANASKAN BADAN

Bahagian Kepala

Pergerakan hyperextension
o Pergerakan yang dilakukan dengan mendongakkan kepala ke atas dan
jari-jari tangan menyokong di bahagian mandible
o Pergerakan ini melibatkan otot sternocleidomastoid dan otot trapiziuz
o Sendi yang terlibat ialah sendi synovial ( sendi paksi/ putar )
o Tulang yang terlibat ialah skull/cranium

Pergerakan flexsion
o Pergerakan yang dilakukan dengan menundukkan kepala ke bawah dengan tangan menekan kepala dari atas
o Pergerakan ini juga melibatkan otot sternocleidomastoid dan otot trapiziuz
o Sendi yang terlibat di bahagian ini ialah sendi synovial (sendi paksi/ putar)
o Tulang yang terlibat ialah tulang di bahagian skull/cranium

Pergerakan rotation
o Pergerakan yang dilakukan dimana kepala dipusingkan ke bahagian kiri dan kanan dengan tangan sedikit menolak di bahagian maxilla
o Otot yang terlibat dalam pergerakan ini ialah otot sternocleidomastoid dan otot masseter
o Pergerakan ini melibatkan sendi synovial ( sendi paksi/ putar )
o Tulang yang terlibat ialah tulang maxilla dan mandible

Pergerakan circumduction
o Pergerakan yang dilakukan dengan memusingkan kepala dengan menggunakan sendi putar/paksi
o Melibatkan otot trapiziuz dan sternocleidomastoid

Bahagian Tangan Dan Bahu

Pergelangan tangan digerakkan ke atas dan ke bawah
o Pergerakan ini adalah seperti pergerakan extension dan flexsion
o Sendi yang terlibat dalam pergerakan ini adalah sendi kandiloid
o Pergerakan ini melibatkan tulang carpus dan metacarpus

Pergerakan lengan ke arah dada
o Bahagian tulang humerus dirapatkan ke bahagian dada
o Sendi yang terlibat ialah sendi lesung
o Pergerakan ini melibatkan otot deltoid

Pergerakan membengkokkan lengan di belakang cranium
o Melibatkan tulang humerus, radius dan ulna
o Otot yang terlibat dalam pergerakan ini ialah otot triceps. Pergerakan ini akan menyebabkan otot triceps mengendur
o Sendi yang terlibat dalam pergerakan ini ialah sendi di bahagian bahu iaitu sendi lesung

Dua tangan diregangkan ke atas
o Pergerakan ini dilakukan dengan meregangkan kedua-dua belah tangan ke atas dan kaki melakukan aktiviti seperti palantar fleksi
o Sendi yang terlibat adlah sendi di bahagian bahu dan ankle iaitu sendi synovial
o Tulang yang terlibat dalam pergerakan ini ialah tulang humerus, radius, ulna, rib, scapula dan tulang di bahagian tarsus
o Pergerakan ini melibatkan otot trapiziuz, latisimus dorsi, dan serratus enterior
Bahagian Pinggang

Pergerakan flexion
o Membengkokkan pinggang ke hadapan ( pergerakan flexsion )
o Melibatkan otot rektus ebdominis
o Tulang yang terlibat dalam pergerakan ini ialah tulang vertebra

Pergerakan hyperextension
o Pergerakan ini melibatkan otot rektus abdominis manakala tulang yang terlibat ialah tulang vertebra dan rib

Pergerakan ke kiri dan ke kanan
o Melibatkan otot latisimus dorsi dan serratus enterior
o Tulang yang terlibat dalam pergerakan ini ialah tulang rib,scapula

Bahagian Kaki

Otot kuadrisep (bahagian depan paha)

– Berdiri tegak. Bengkokkan satu lutut dan berdiri pada sebelah kaki. Bawa kaki yang dibengkokkan ke belakang sehingga mencecah punggung. Tukar kaki dan ulang. Jika anda sukar mengseimbangkan badan, regangan ini boleh dilakukan sambil berbaring pada bahagian sisi.

Otot hamstring (belakang paha/pelipat lutut)

Duduk dan lunjurkan kaki (bentuk V). Lipat sebelah kaki ke bahagian paha kaki bersebelahan. Bengkokkan badan dan cuba sentuh ibu jari kaki yang diluruskan. Tukar kaki dan ulang. Jangan bimbang jika tidak dapat menyentuh ibu jari kaki; bengkokkan badan sejauh yang boleh dan pastikan anda tidak berasa sakit ketika melakukannya.

Otot betis

Berdiri kira-kira 0.75 meter (2 kaki) di hadapan dinding. Alihkan sebelah kaki ke belakang dan bawa badan rapat ke dinding hingga anda merasakan regangan pada bahagian belakang betis. Regangan ini perlu dilakukan dengan kaki yang di belakang berada dalam keadaan lurus dan kemudiannya, dibengkokkan. Tukar kaki dan ulang.

Pergerakan plantar fleksi

o Pergerakan ini melibatkan tulang di bahagian kaki dan menggunakan sendi melunsur iaitu di bahagian tarsus

Pergerakan dorsi fleksi
o pergerakan ini merupakan pergerakan yang berlawanan dengan pergerakan plantar fleksi
o bahagian tulang dan sendi yang terlibat adalah sama dengan pergerakan plantar fleksi

Pergerakan Inversi
o Tulang yang terlibat dalam pergerakan ini ialah tulang pada bahagian kaki termasuk tarsus, metatarsus dan phalanges
o Pergerakan ini melibatkan sendi di bahagian ankle

Pergerakan eversi
o Pergerakan ini merupakan pergerakan yang berlawanan dengan pergerakan inverse
o Tulang dan sendi yang terlibat adalah sama denga pergerakan invrsi

memanas dan menyejukkan badan

October 23, 2008

MEMANAS DAN MENYEJUKKAN BADAN DALAM SENAMAN

Memanaskan badan

Elemen ini penting sebelum melakukan sebarang senaman atau aktiviti fizikal. Ia bertujuan menyediakan badan secara fizikal dan mental untuk aktiviti fizikal sekali gus mengelakkan daripada kecederaan.

Memanaskan badan merangkumi aktiviti kardiovaskular dan senaman ringan seperti gerakan aerobik yang mudah. Ia biasanya membabitkan aktiviti yang ingin anda lakukan tetapi pada kadar yang lebih perlahan. Sebagai contoh, jika anda ingin berlari, panaskan badan dengan larian yang perlahan dan jika anda ingin berenang, mulakan dengan renangan yang ringan.

Ia berbeza dengan regangan badan, yang paling berkesan dilakukan selepas memanaskan badan.

Apabila memanaskan badan, kita sebenarnya memanas atau meningkatkan suhu badan dan otot. Ia juga meningkatkan kadar degupan jantung dan pernafasan; meningkatkan pengedaran nutrien dan oksigen ke otot; menyediakan badan untuk kegiatan fizikal dan memudahkan pembakaran lemak (kalori).

Lakukan aktiviti ini kira-kira lima ke 10 minit dan diikuti regangan badan.

Menyejukkan badan

Cara terbaik untuk memberhentikan kereta atau basikal bukanlah dengan melanggar tembok atau berhenti mengejut! Begitu juga dengan aktiviti menyejuk atau merehatkan badan. Perlahankan pergerakan fizikal yang dilakukan selama kira-kira 5-10 minit sebelum berhenti melakukan aktiviti berkenaan. Jika anda berlari, perlahankan larian dan diakhiri dengan berjalan.

Proses menyejukkan badan turut merangkumi aktiviti aerobik dan regangan badan. Aktiviti ini akan membantu menurunkan kadar degupan jantung dan pernafasan ke paras normal, mengelakkan kekejangan atau kesakitan otot, mengelakkan rasa pening dan merehatkan otot.

Sumber: http://www.kidshealth.org

Jenis-jenis Senaman
• Senamrobik
• Ia menguatkan ketahanan fizikal dan jantung.
• Mengekalkan aktiviti kumpulan otot-otot besar boleh menambah keperluan oksigen di dalam badan.
• Ini melatih jantung, paru-paru dan otot-otot untuk menjadi lebih cergas.
• Kalestenik
• Ia memperbaiki kelembutan atau kelenturan sendi dan otot.
• Ia melonggarkan otot-otot dan menyediakan badan untuk aktiviti senamrobik.
• Ia membantu mengelakkan dari pening dan sakit-sakit otot selepas senamrobik. Contohnya: regangan dan tai-chi.

AKTIVITI MEMANASKAN BADAN

Bahagian Kepala

Pergerakan hyperextension
o Pergerakan yang dilakukan dengan mendongakkan kepala ke atas dan
jari-jari tangan menyokong di bahagian mandible
o Pergerakan ini melibatkan otot sternocleidomastoid dan otot trapiziuz
o Sendi yang terlibat ialah sendi synovial ( sendi paksi/ putar )
o Tulang yang terlibat ialah skull/cranium

Pergerakan flexsion
o Pergerakan yang dilakukan dengan menundukkan kepala ke bawah denga tangan menekan kepala dari atas
o Pergerakan ini juga melibatkan otot sternocleidomastoid dan otot trapiziuz
o Sendi yang terlibat di bahagian ini ialah sendi synovial ( sendi paksi/ putar )
o Tulang yang terlibat ialah tulang di bahagian skull/cranium

Pergerakan rotation
o Pergerakan yang dilakukan dimana kepala dipusingkan ke bahagian kiri dan kanan dengan tangan sedikit menolak di bahagian maxilla
o Otot yang terlibat dalam pergerakan ini ialah otot sternocleidomastoid dan otot masseter
o Pergerakan ini melibatkan sendi synovial ( sendi paksi/ putar )
o Tulang yang terlibat ialah tulang maxilla dan mandible

Pergerakan circumduction
o Pergerakan yang dilakukan dengan memusingkan kepala dengan menggunakan sendi putar/paksi
o Melibatkan otot trapiziuz dan sternocleidomastoid

Bahagian Tangan Dan Bahu

Pergelangan tangan digerakkan ke atas dan ke bawah
o Pergerakan ini adalah seperti pergerakan extension dan flexsion
o Sendi yang terlibat dalam pergerakan ini adalah sendi kandiloid
o Pergerakan ini melibatkan tulang carpus dan metacarpus

Pergerakan lengan ke arah dada
o Bahagian tulang humerus dirapatkan ke bahagian dada
o Sendi yang terlibat ialah sendi lesung
o Pergerakan ini melibatkan otot deltoid

Pergerakan membengkokkan lengan di belakang cranium
o Melibatkan tulang humerus, radius dan ulna
o Otot yang terlibat dalam pergerakan ini ialah otot triceps. Pergerakan ini akan menyebabkan otot triceps mengendur
o Sendi yang terlibat dalam pergerakan ini ialah sendi di bahagian bahu iaitu sendi lesung

Dua tangan diregangkan ke atas
o Pergerakan ini dilakukan dengan meregangkan kedua-dua belah tangan ke atas dan kaki melakukan aktiviti seperti palantar fleksi
o Sendi yang terlibat adlah sendi di bahagian bahu dan ankle iaitu sendi synovial
o Tulang yang terlibat dalam pergerakan ini ialah tulang humerus, radius, ulna, rib, scapula dan tulang di bahagian tarsus
o Pergerakan ini melibatkan otot trapiziuz, latisimus dorsi, dan serratus enterior

Bahagian Pinggang

Pergerakan flexion
o Membengkokkan pinggang ke hadapan ( pergerakan flexsion )
o Melibatkan otot rektus ebdominis
o Tulang yang terlibat dalam pergerakan ini ialah tulang vertebra

Pergerakan hyperextension
o Pergerakan ini melibatkan otot rektus abdominis manakala tulang yang terlibat ialah tulang vertebra dan rib

Pergerakan ke kiri dan ke kanan
o Melibatkan otot latisimus dorsi dan serratus enterior
o Tulang yang terlibat dalam pergerakan ini ialah tulang rib,scapula

Bahagian Kaki

Otot kuadrisep (bahagian depan paha)

– Berdiri tegak. Bengkokkan satu lutut dan berdiri pada sebelah kaki. Bawa kaki yang dibengkokkan ke belakang sehingga mencecah punggung. Tukar kaki dan ulang. Jika anda sukar mengseimbangkan badan, regangan ini boleh dilakukan sambil berbaring pada bahagian sisi.

Otot hamstring (belakang paha/pelipat lutut)

Duduk dan lunjurkan kaki (bentuk V). Lipat sebelah kaki ke bahagian paha kaki bersebelahan. Bengkokkan badan dan cuba sentuh ibu jari kaki yang diluruskan. Tukar kaki dan ulang. Jangan bimbang jika tidak dapat menyentuh ibu jari kaki; bengkokkan badan sejauh yang boleh dan pastikan anda tidak berasa sakit ketika melakukannya.

Otot betis

Berdiri kira-kira 0.75 meter (2 kaki) di hadapan dinding. Alihkan sebelah kaki ke belakang dan bawa badan rapat ke dinding hingga anda merasakan regangan pada bahagian belakang betis. Regangan ini perlu dilakukan dengan kaki yang di belakang berada dalam keadaan lurus dan kemudiannya, dibengkokkan. Tukar kaki dan ulang.